Administrația Școlii Masterale

Director Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business
Angela CASIAN

Conferenţiar universitar,
Doctor în ştiinţe economice

Oficiul: 206 F
Telefon:  022 402 831

Ore de primire:
VINERI
12.00 –  19.00

Vice – director
Corina BULGAC, dr. lector

Oficiul: 206 bl.F
Telefon: 022 402 895

Ore de primire:
MARȚI, JOI
12.00 – 19.00

Responsabila de programele:
• Contabilitate și audit
• Finanțele și contabilitatea firmei
• Finanțe corporative și asigurări
• Finanțe publice și fiscalitate
• Administrarea bancară
• Administrarea financiar – bancară
• Comerț extern și activitate vamală
• Tranzacții internaționale și diplomație economică
• Securitatea sistemelor informatice

Vice – director
Tatiana GAUGAȘ, drd., lector

Oficiul: 206 bl.F
Telefon: 022 402 895

Ore de primire:
LUNI, MIERCURI
12.00 – 19.00

Responsabilă de programele:
• Administrarea afacerilor
• Managementul proiectelor europene
• Managementul resurselor umane
• Management în administrație publică
• Gestiunea și dezvoltarea turismului
• Managementul marketingului
• Logistica și Supply chain management
• Reclama și relații cu publicul
• Comerț și expertiza mărfurilor în activitatea vamală
• Drept economic
• Drept financiar – fiscal
• Dreptul în afaceri

Metodistă
Svetlana TĂBĂCARU

Oficiul: 207 bl.F
Telefon: 022 402 895

Ore de primire:
Luni – Vineri
10.00 – 18.00

Metodistă
Silvia BARBULIS

Oficiul: 207 bl.F
Telefon: 022 402 942

Ore de primire:
Luni – Vineri
10.00 – 18.00