Scopul si misiunea

Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business creată prin Decizia Senatului nr.1 din 30 august 2010, în cadrul uneia dintre cele mai renumite universităţi din Moldova – Academia de Studii Economice, plasându-se într-un mediu academic cu tradiţii de instruire şi cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umaniste.

Şcoala Masterală promovează politica ASEM de perfecţionare continuă a procesului de instruire, oferind programe de masterat de profesionalizare şi de cercetare în concordanţă cu standardele internaţionale de excelenţă.

Misiunea Şcolii Masterale de Excelenţă în Economie şi Business este de a furniza servicii educaţionale de cea mai înaltă calitate în domeniul economic şi juridic în scopul dezvoltării aptitudinilor profesionale şi aprofundarea cunoştinţelor de specialitate ale profesioniştilor, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

Scopul fundamental al Şcolii Masterale vizează formarea specialiştilor de înaltă calificare, într-un domeniu interdisciplinar, prin excelenţă, contribuind la creşterea efectivă a cunoaşterii în domeniul ştiinţelor social – economice şi juridice.

În toate programele de masterat, Şcoala Masterală vine să transmită tuturor masteranzilor Valorile sale promovate şi susţinute în cadrul ASEM, care sunt: Profesionalism, Responsabilitate, Dinamism, Inovaţie, Tehnologizare, Diversitate şi Dezvoltare Personală.

Şcoala Masterală oferă o listă impunătoare a programelor de masterat pentru ca fiecare masterand să-şi formeze propriul viitor în funcţie de perspectivele profesionale şi ambiţiile sale.

Orientarea studiilor de masterat poate fi:
  • de cercetare, în scopul aprofundării într-un domeniu ştiinţific;
  • de profesionalizare, în scopul formării/consolidării competenţelor profesionale într-un domeniu specializat.

Studiile de masterat de cercetare şi profesionalizare pot avea caracter de complementaritate, în scopul aprofundării interdisciplinare a unui domeniu de studiu.

I an: formarea cunoştinţelor, metodelor şi tehnicilor de bază indispensabile activităţilor economice;

II an: aprofundarea cunoştinţelor în domeniul de formare profesională. Bazată pe principiul de alternanţă această perioadă prevede atît instruirea în cadrul Şcolii, cît şi stagierea în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor de profil.

Studiile sunt finalizate prin elaborarea şi susţinerea Tezei  de Masterat.